Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

skinnnyskeleton
14:29
skinnnyskeleton
14:27
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viasadworld sadworld
skinnnyskeleton
14:27
3509 4cf5
Reposted fromnazarena nazarena viano-longer-kore no-longer-kore

March 17 2015

21:05
6641 36ab
21:05
21:03
7455 b1af 500
Reposted fromtwice twice viasadworld sadworld
skinnnyskeleton
21:03

March 11 2015

skinnnyskeleton
06:01
8399 6384 500
No thanks
Reposted fromEDi EDi viasadworld sadworld
skinnnyskeleton
05:58
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
skinnnyskeleton
05:57
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacatchmelater catchmelater

February 15 2015

skinnnyskeleton
23:00
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viaobliviate obliviate

January 13 2015

skinnnyskeleton
23:09
Klapnąłem na łóżku, żeby ja­koś myśli zeb­rać. Choć łat­wo po­wie­dzieć, zeb­rać myśli. A są chwi­le, kiedy człowiek by naj­chętniej roz­go­nił swo­je myśli na czte­ry wiatry. 
— Myśliwski
skinnnyskeleton
23:09
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
skinnnyskeleton
23:08
Wsiadła do autobusu i utknęła. Po pierwsze, w korku. Po drugie, w upale. Po trzecie,  w sobie.
— Ignacy Karpowicz "Ości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viasadworld sadworld
skinnnyskeleton
23:08
0896 6829
Reposted fromjustMeee justMeee viasadworld sadworld
23:08
3970 ebb8
Reposted frommirowsky mirowsky
23:08
3967 db41
Reposted frommirowsky mirowsky
skinnnyskeleton
23:07
3539 ef52 500
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf viasadworld sadworld
skinnnyskeleton
23:07
2968 0aac
Reposted fromtokhal tokhal viasadworld sadworld
skinnnyskeleton
23:07
2946 81c4
Reposted fromtokhal tokhal viasadworld sadworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl